Jive Use Case – מה הלקוחות עושים עם jive

By |נובמבר 10th, 2014|

לפני כשנתיים Jive רצו להבין מה הלקוחות שלהם עושים עם המוצר. בעזרת חברת McKinsey הםן ערכו סקר אצל לקוחות שונים על מנת לנתח את השימושים Use Case המרכזיים של Social בכלל ושל jive בפרט. המסר המרכזי: הטמעה של כלי Social  לארגון משפר את פרודוקטיות בעובד, נותן לו אפשרות להגיע ביתר קלות למידע הנכון בזמן הנכון. [...]