הכירו את בוגרי הקורס "הכשרה למנהלי קהילות דיגיטליות בעולם היברידי"

בשיתוף עם היחידה לפיתוח מקצועי באוניברסיטת בר אילן

מחזור 1 – 2022 – 2023

מחזור ערב