מודל SAVE – Social Added Value Enterprise ליצירת ולמדידת ערך ברור לארגון

 זוכרים איך נהגתם בלי Waze?

איך שמרתם על קשר עם החברים מהצבא לפני Facebook  ו-LinkedIn?

איך פתאום יש לכם קבוצות של WhatsApp? איך כל זה משפיע על החיים הפרטיים שלנו?

פעמים רבות מדברים על ROI ביישום של מערכות וכלים טכנולוגיים, על הצורך לדעת את ההחזר על ההשקעה ועל הקושי למדוד את השקעת הארגון בפלטפורמות טכנולוגיות ואת הערך שהן משיגות.

יש קושי להעריך מראש את העלויות והשינוי, וגם כי מהר מאוד אנו מתרגלים ולא זוכרים איך עבדנו לפני כן.

 

 

תיאורית הרשתות החברתיות דיברה כבר לפני מעל 40 שנה על "העוצמה של הקשרים החלשים" Granovetter פרסם בשנת 1973 מאמר מרתק על The Strength of Weak Ties. היום ברור שהרשתות החברתיות מחזקות את הקשרים החלשים של כולנו. הערך מושג במספר ממדים:

  • חיזוק הקשר בין אנשים
  • הגדלת תדירות הקשר בין אנשים
  • הגדלת האמון בין העובדים בארגון
  • שיפור תקשורת וזרימת ידע ארגוני
  • איתור מהיר של פתרונות ושל ידע כאשר הם נדרשים

המודל שלנו יראה לכם באמצעות נתונים כמותיים את הערך המושג.

הוא יבדוק את מוכנות הארגון לפני תחילת התהליך.

ימצא את הדרך היעילה ליישום מהיר של הצלחות ברורות.

לאחר היישום נחזור וניראה כיצד שופרו המדדים הנבחרים.