אנו מציעים מספר שירותים מרכזיים:

1. ליווי הארגון בתהליכי שינוי זרימת הידע הארגוני בדגש על יישום אלמנטים חברתיים.

2. מדידת הערך של רשתות חברתיות בארגון.

3. ליווי משלב המכירה ועד יישום מוצלח של פלטפורמט Jive לזרימת ידע ארגוני בתוך הארגון ולהקמה של קהילות ידע ללקוחות.

4. הדרכה של קורסים ב- SharePoint ללא צורך בפיתוח

5. ליווי בתהליכי ניהול ידע, זרימת ידע כולל קורסים והרצאות בתחום