stock-photo-large-group-of-people-with-ideas-and-a-few-moving-to-the-light-leading-the-pack-ingenuity-taking-196549964   Wisdom  of the crowds

חוכמת ההמון בארגונים היא לקחת את הידע של האנשים, ולעשות איתו משהו בעל ערך שכולם ידעו יותר. להגיע לידע סמוי ולהנגיש אותו להפוך אותו לנחלת הכלל. ובעיקר, לייצר תהליכים שאנשים ירצו לשתף בידע שלהם את האחרים.

 

 


 

stock-vector-social-media-concept-vector-illustration-89641078Social Business

כולם משתמים ב-what's-up, Facebook,LinkedIn בחיי היום יום, אבל איך אנו מתעלים את המהפכה החברתית הזו גם לארגון? איך מביאים את האלמנטים הללו שכל כך קלים בחיים הפרטיים לתוך תהליכי עבודה ארגוניים.

 


 

Collaborationlogo

עבודה יחד של צוותים או של קבוצות, במקום לשלוח מסמכים במייל, לעבוד בצורה שיתופית על המסמכים. במקום לשלוח מייל לשאול שאלות מומחים, לפנות אליהם באמצעות כלים חברתיים.

 

 


 

 

stock-photo-cloud-computing-101673808Getting Work Done

לעבוד אחרת, לייעל את השיפור במיילים, להביא כלים חדשים ליום ים של העובד.

 

 


 

JiveJive

כלי ארגוני אשר מאפשר לנו להגיש את כל המטרות הללו, בקלות ביעילות מהמחשב והטלפון הנייד.