שיטת העבודה שלנו

 

המענה לשאלות אילו נעשית תמיד בשלושה ממדים

טכנולוגיה

אומרים שהטכנולוגיה לא תפטור את הבעיות הארגוניות אך הטכנולוגיה היא גורם מאפשר שבאמצעותו ניתן לתת כלים פרקטיים חדשים.

שאלות מרכזיות

מהם היתרונות והחסרונות של הכלים המוצעים? אילו מהכלים עונים על הצורך הארגוני שזוהה? איך הם מתחברים לסביבת העבודה הטבעית של הארגון? איך החיבוריות לכלים ומערכות אחרות?

תוכן

נושאים רוחביים חוצי ארגון, שיפור תהליכי מכירה, העברת ידע טכני מקצועי, ניהול פרויקטים, תקשורת פנים ארגונית

שאלות מרכזיות

על מה מדברים? מהם הנושאים הראשוניים שסביבם נתחיל את השיח בארגון? מהם  UseCase והשימושים אפשריים?

תהליכים ותרבות ארגונית

נבחן שתי שאלות מרכזיות – מה אנו רוצים להשיג, ואיך אנו רוצים לעשות זאת. בעיקר איך אנו רוצים לשנות את הדרך בה עובדים בארגון

שאלות מרכזיות

איזה תרבות ארגונית אנו רוצים לייצר? האם אנו רוצים לעודד את העובדים לשתף בידע, בניסיון, בהמלצות? מי הם הספונסרים? מי ינהל את הקהילות? האם לתכנן מנגנוני תגמול? איך מתחילים?

מתודולוגיית Use Case

באמצעות שלושת הממדים הללו ננתח יחד את ה- Use Case הארגוני, את המקומות בהם כדאי להתחיל ואת התועלות לארגון. יחד עם הארגון נעבוד למימוש של העקרונות הללו, נענה יחד על השאלות נבנה ונוציא לפועל תוכנית עבודה שבסופה נעלה לאוויר על רשת חברתית ארגונית המתאימה לקידום מטרות הארגון. בתוך התהליך נעשה שימוש בכלים ומתודולוגיות שבהן השתמשו ארגונים מובילים בעולם ביישום הרשת החברתית הארגונית.